Offentlig høring af lokalplanforslag 315.22 og kommuneplantillæg 20 – 20.09.2019

Munkehøj Grundejerforening har modtaget følgende fra Center for Byer, Ejendomme og Erhverv i Gribskov Kommune, som herved sendes videre til medlemmerne.

Offentlig høring af lokalplanforslag 315.22 og kommuneplantillæg 20 – 20.09.2019:

Udvikling By og Land besluttede på den 17.09.2019 at godkende forslag til lokalplan 315.22 og kommuneplantillæg 20 til offentlig fremlæggelse. Udvalget besluttede også, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Udvalgets beslutning og baggrunden for den samt nærmere information om planerne kan ses  her.

Planerne er sendt i høring i perioden 20.09.2019 til 21.10.2019.

I offentlighedsfasen har alle mulighed for at indsende indsigelser/bemærkninger/ændringsforslag til planforslaget. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan lokalplanen vedtages endeligt.

Efter udløb af høringsperioden får I mulighed for at kommentere de indkomne indsigelser/bemærkninger.

I forbindelse med den endelige vedtagelse tager Udvikling By og Land / Byrådet stilling til om de indkomne indsigelser o.l. giver anledning til ændringer af det offentliggjorte planforslag.

Hvis en myndighed nedlægger veto mod lokalplanforslaget må Byrådet først tage stilling til lokalplanens endelige indhold og endeligt vedtage lokalplanen, når Byrådet har opnået enighed med den pågældende myndighed om de nødvendige ændringer.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger fremgår af vedlagte følgebrev til planen.

Venlig hilsen

Lars Berg
Planlægger

Center for Byer, Ejendomme og Erhverv
Gribskov Kommune

Skriv et svar