Velkommen til Munkehøj Grundejerforening

Det nye affaldsregulativ

Den 22. juni 2023 inviterede Gribskov Kommune og Gribskov Forsyning A/S alle interesserede til borgermøde vedrørende det nye Affaldsregulativ, som kommunalbestyrelsen vedtager i løbet af sommeren 2023.

Formålet med Affaldsregulativet var at fastsætte regler for, hvordan husholdningsaffald fra borgere og grundejere i Gribskov Kommune skal håndteres. I det kommende regulativ bliver sorteringsordningen udvidet, så alle fremover skal sortere affaldet i 10 fraktioner.

På mødet kunne man blive klogere på, hvilken affaldsløsning vi fremover får, hvordan vi skal sortere mv.

Mødet blev afholdt i Mosteriet, Holtvej 67, Græsted, og Munkehøj Grundejerforenings bestyrelse var repræsenteret ved Palle Bruun, som i det følgende giver en fyldig opsummering af mødet:

  1. Det nye affaldssorteringsregulativ er sendt i høring af Byrådet. Efter høringsperiodens udløb, vil indkomne kommentarer blive bearbejdet og det endelige regulativ vedtaget af Byrådet. Først herefter kan udbudsmateriale for fremtidige affaldsspande og skraldevogne udarbejdes og tilbud indhentes. Den samlede konsekvens er, at vi nok først kommer til at opleve den nye affaldsordning i praksis primo 2025.
  2. Det forventes, at det fremtidige affaldssystem for vores område kommer til at betyde:
  • Hver husstand vil få 2 beholdere på hver 240 l med hver 2 rum
  • Den ene beholder vil være til madaffald (det mindste rum) og restaffald (det største rum)
  • Den anden beholder vil bestå af 2 lige store rum – det ene til plast (blød og hård), metal og mad- og drikkekartoner – det andet rum til papir og småt pap
  • De rum, hvor der er flere slags affald i, vil efterfølgende blive sorteret hos vestforbrænding.
  • Beholderne tømmes skiftevis hver anden uge, og vi får derfor ikke yderligere skraldekørsel. Eneste ændring bliver at skraldebilerne nok bliver lidt større, og derfor også tungere.

Der er lavet en digital brochure om den nye affaldsordning, som kan findes på www.gribskovforsyning.dk, og som kan læses her eller ved at klikke på billedet herunder.

Hver husstand vil få 2 beholdere på hver 240 l med hver 2 rum.

Om Munkehøj Grundejerforening

Foreningen ligger i Gilleleje i et gammelt sommerhusområde øst for Gilleleje By. De fleste af boligerne er sommerhuse, men flere har helårsstatus.
Mere om Munkehøj

Dele af hjemmesiden er kun for medlemmer og kræver log ind.
Skriv til bestyrelsen hvis du mangler en adgangskode eller hvis du har en e-mail og du stadig modtager information fra foreningen pr.  brevpost og gerne vil have den pr. e-mail.

Området i øst for Gilleleje By over parceller som tilhører Munkehøj Grundejerforening
(Tryk på kortet for at vise det større)