Om Munkehøj

Munkehøj Grundejerforening har hjemsted i Gilleleje i Gribskov Kommune i Nordsjælland.

Medlemmerne af foreningen er ejere af parceller udstykket i 1946 fra Munkehøj Gård, Bonderup og parcellerne på Agervænget, Fiskerlodden og Parcelvej.

Der er 134 parceller, der er medlemmer i foreningen.

Parcellerne tilhører følgende veje:

  • Agervænget (18 medlemmer)
  • Fiskerlodden (14 medlemmer)
  • Kattegatvej (38 medlemmer)
  • Munkehøjvej (17 medlemmer)
  • Parcelvej (15 medlemmer)
  • Svinget (25 medlemmer)
  • Østre Allé (5 medlemmer)
  • Bonderupvejen (1 medlem)
  • Granvænget (1 medlem)

Sommerhusområde med helårshuse

Vejene er beliggende i et sommerhusområde øst for Gilleleje by. Flere parceller har desuden helårsstatus. Kommunen har i 2017 præsenteret et oplæg til grundejerforeningen om at kunne tilbyde alle parceller helårsstatus.

Syd for sommerhusområdet har vi Gillelejes hovedgennemfartsvej Bonderupvejen, hvor Fiskerlodden og Kattegatvej er indfaldsvejene til Munkehøj Grundejerforenings parceller.

Strand og bakker

Nord for sommerhusområdet findes de smukke strandbakker med udsigt til Gilleleje Havn mod vest samt Nakkehoved Fyr mod øst. Mod nord har vi selve stranden og Kattegat med den særlige udsigt til Sverige og Kullen halvø med dens unikke bjerglandskab set fra den danske side.

Stranden ligger i naturskønne omgivelse med skov og bakker og stranden er kendt som en børnesikker strand på grund af de forholdsvis lavbundede badeforhold. Strandkvaliteten er i de seneste år blevet forbedret ved sandfodring.

Bevaring af området

Foreningens medlemmer skal søge at bevare områdets karakter af et fredeligt og rekreativt område. Generalforsamlingen kan som led heri fastsætte fornødne regulativer og ordensbestemmelser.

Bestyrelsen skal under sit arbejde i fornødent omfang samarbejde med grundejerforeningerne fra naboarealerne og med områdets grundejerforbund.

Indkøb og tennis som naboer

Gillelejes største indkøbscenter Super Brugsen samt Gilleleje Tennisklub er vigtige naboer til sommerhusområdet for indkøb og sport henholdsvis på den anden side af Bonderupvejen samt den vestlige del af Østre Allé.

Billedarkiv