Indbetaling af kontingent for 2018/19

Til medlemmerne af Munkehøj Grundejerforening

Kontingentet for 2018/19 er på den ordinære generalforsamling den 6. oktober 2018 fastsat til kr. 600,00.

Beløbet skal indbetales på grundejerforeningens konto i Danske Bank:

Reg.nr. 1551,  konto nr. 4846 970 215

Ved indbetalingen skal man i meddelelsen til foreningen venligst anføre sin ejendoms adresse, som det første bogstav i vejens navn efterfulgt af sit husnr.

Betaling fra udlandet: IBAN: DK85 3000 4846 979 215 (Omkostninger til både udenlandsk- og modtager pengeinstitut skal betales af indbetaler)

Kontingentet skal ifølge foreningens love være indbetalt senest den 2. januar 2019.

På bestyrelsens vegne
Søren Christiansen,
Kasserer

 

Skriv et svar